Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

 

Annemiek Hol                                                                            download in pdf

Naam

  Annemiek Hol
Woonplaats Son en Breugel
Telefoonnummer 06 - 51411667
E-mailadres

annemiek@baanidee.nl

Persoonsprofiel

Mijn motto: Weet wat je echt wilt, zet alles in het werk en het wordt werkelijkheid. De rode draad in mijn werk is arbeidsbemiddeling en (personeels- en) organisatieadvies, waarbij ik zowel lijn- als staffuncties bekleedt. Na werk bij een uitzendbureau en een detacheringsbedrijf zette ik in 2002 een landelijke detacheringsorganisatie op. In 2007 richtte ik mede Baanidee op.

Inzetbaarheid: Ik ben inzetbaar als interim-manager, projectmanager en organisatieadviseur. 

Feedback op opdrachten: Uit evaluaties krijg ik terug dat ik betrokken ben, energiek, communicatief, inspirerend, toegankelijk, ondernemend, besluitvaardig en een doorzetter. Mijn aanpak is persoonlijk en resultaatgericht.

Selectie van opdrachtgevers en uitgevoerde opdrachten

Bedrijven: 

 • DEKKER Personeel
 • DWSD
 • KLIQ Holding
 • de Letterspecialist
 • Peitsman Licht & Geluid
 • Pon
 • STOOF

Overheidsorganisaties:

 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Son en Breugel
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Sw-bedrijf TBV

Mijn werkzaamheden behelsen onder meer het opzetten en optimaliseren van interne samenwerking en externe dienstverlening en de begeleiding bij visie-, missie- en strategiebepaling, inclusief de vertaling naar de praktijk.

Opsteller en projectmanager uitvoering Sectorplan
Ik schreef het Sectorplan voor STOOF, de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche. Dit behelsde een verzoek tot tijdelijke cofinanciering, zoals afgesproken in het Sociaal akkoord van 2013. In het plan lag de focus op de arbeidsinstroom en begeleiding jongeren, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, scholing. Het ministerie keurde het verzoek goed, wat cofinanciering van € 1,5 miljoen betekende. Na de toekenning was ik als projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het Sectorplan. In de regio’s bracht ik het contact en de samenwerking tot stand tussen UWV, Leerwerkloketten en deelnemende uitzendorganisaties.

Interim-manager
Werkgeversservicepunt was de krachtenbundeling van de gemeente Den Haag, sociale
werkvoorziening, CWI en UWV. Eén loket voor werkgevers om vraag en aanbod binnen de gemeente efficiënt bij elkaar te brengen. Mijn opdracht was een doorstart te realiseren en erna de overdracht naar een nieuwe manager van een van de partners mogelijk te maken.
De belangrijkste doelstellingen waren: duidelijkheid in de organisatie scheppen, structuur
opzetten, heldere taakstellingen voor de partners formuleren met één dienstverleningspakket, teamgeest kweken, externe communicatie opzetten, externe prestaties op een acceptabel niveau brengen en de overdracht naar de volgende fase voorbereiden, inclusief het inwerken van een nieuwe manager. 

Projectmanager
De regionale Sociale Dienst Drechtsteden wilde integrale dienstverlening aan haar klanten ‘werk en inkomen’ gaan bieden. Mijn opdracht was een werkwijze te ontwikkelen en in de praktijk te testen, waarbij de werkzoekende klant snel en goed integraal werd bediend.
De gestelde uitgangspunten waren: ‘werk’ is de dienst die wordt geleverd, de klant heeft één contactpersoon voor alle diensten, de vraag van de klant is leidend en wordt efficiënt en integraal beantwoord en de diensten van de sociale dienst worden effectief ingezet. En tot slot: de klant moest de nieuwe dienstverlening binnen een half jaar met minimaal een zeven waarderen.
Met een dienst-brede projectgroep ontwikkelde ik een integrale werkwijze en testte deze eerst in een kleine en later in een grotere samenstelling. Klanten waardeerden de nieuwe dienstverlening vanaf aanvang met een ruime acht. Veel klantmanagers waren tevreden met de verbreding van het takenpakket en de toegenomen mogelijkheden om hun klanten naar werk te begeleiden.
Doel was de integrale werkwijze na de testfase organisatie-breed uit te rollen, wat een kanteling van de organisatie betekende. Na de eerste stappen hiertoe zag de dienst zich echter genoodzaakt pas op de plaats te maken. Door de gewijzigde economische situatie nam het aantal aanmeldingen zo sterk toe, dat alle aandacht zich daarop richtte.

Oprichter / Directeur
In opdracht zette ik Experts in werk op, een landelijk werkend detacheringsbedrijf. Hoofddoel was 100 medewerkers van een zusterorganisatie (re-integratiebedrijf) uit te laten stromen. Hierna verbreedde ik het werkgebied naar de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs.

Opdrachtgevers waren re-integratie- en verzuimbedrijven, gemeenten, sw-organisaties,
jeugdzorg en ROC’s. Kernactiviteiten waren (personeels)adviesdiensten en in-, door- en uitstroom van professionals. Binnen twee jaar telde het bedrijf 250 medewerkers: mensen die anderen in beweging zetten als coach, consulent, klantmanager, verzuimmanager, jeugdhulpverlener en docent. Enkele grote opdrachten:
 • werving en selectie van 250 re-integratieconsulenten;
 • werving en selectie voor en inrichting van de personele organisatie van een nieuw verzuimexpertisecentrum;
 • werving en selectie van 150 inspirerende docenten educatie voor een tiental ROC’s;
 • afsluiting van en uitvoering geven aan het contract met een brancheorganisatie in het werkveld.
Organisatieadviseur
Meerdere organisaties begeleidde ik bij de totstandkoming en het formuleren van de missie, visie, strategie, organisatiedoelstellingen en strategische keuzes. Ik werk waar mogelijk met werkgroepen, waardoor draagvlak voor de gemaakte keuzes ontstaat. Uit werkgroepen komen nieuwe plannen en werkwijzen voort, die projectmatig worden ingevoerd. Hierna begeleid ik organisaties vaak nog enige tijd bij de implementatie.

Coach
Als coach inventariseer en analyseer ik de knelpunten van leidinggevenden, help hen zelfinzicht te krijgen en begeleid hen bij de keuze voor en de uitvoering van een nieuwe aanpak. Zo ook coach ik medewerkers die vastlopen en ik inspireer hen een nieuwe richting te kiezen.

Overige relevante werkervaring

IBN-detacheringen - Operationeel manager (2001 - 2002)
IBN helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk. Mijn belangrijkste opdracht was leidinggeven aan de detacheringspoot en deze transformeren naar een klant- en resultaatgerichte organisatie. In die tijd waren circa 1200 medewerkers extern gedetacheerd. 

Vedior: Van consulent tot regiodirecteur (1980 - 2000)
Vedior behoorde tot de top 3 uitzendbureaus in Nederland, Europa en wereldwijd. Ik was onder andere consulent, vestigingsmanager, productmanager, landelijk kwaliteitsmanager, major accountmanager, districtsmanager en regiodirecteur Zuid-Nederland.
Enkele functies licht ik nader toe:
 • Met de vestiging Eindhoven verdubbelde ik de omzet, de winst en het aantal medewerkers in twee jaar tijd. Destijds werkten circa 850 uitzendkrachten bij de grootste relatie in de regio.
 • Als kwaliteitsmanager introduceerde ik de inzet van collegiale auditors, waarmee dedecentrale gedragenheid voor kwaliteitsbewust werken toenam. Met hen transformeerde ik de toenmalige klachtafhandeling in actief verbetermanagement voor de gehele organisatie.
 • Als major accountmanager was ik verantwoordelijk voor het acquireren, beheren en uitbouwen van grote relaties. Ik sloot meerjarige landelijke contracten met onder andere ABN AMRO, Coca-Cola, Fortis, Nedlloyd, Philips, PTT Post, PTT Telecom en Rabobank. Vervolgens zorgde ik voor de vertaling van de contractafspraken naar de vestigingen en voor het contactleggen van de vestigingen met de decentrale vestigingen van die relaties.
 • Bij de fusie van Vedior en ASB was ik als MT-lid medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategische beleid. Tegelijkertijd was ik als regiodirecteur verantwoordelijk voor de regionale implementatie van de fusie in Zuid-Nederland. De regio telde destijds 55 vestigingen en 225 medewerkers.

Opleiding en trainingen

 • Persoonlijke ontwikkelings- en communicatietrainingen 
 • Bedrijfsopleidingen, waaronder leidinggeven, verandermanagement, verkoop, train de trainer, timemanagement, arbeidsmarktcommunicatie
 • Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid (MBO)
 • Nederlandse taal- en letterkunde (HBO) 


 

Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen