Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

 

Rikco Alers                                                                             download in pdf 

Naam Rikco Alers
Woonplaats   Vlaardingen
Telefoonnummer 06-22913903
E-mailadres rikco@baanidee.nl

Persoonsprofiel

Mijn motto: Als je werkt met plezier, leef je een rijker leven!
De rode draad in mijn werk is mensen in beweging brengen op het gebied van werk en scholing. Na te werken als opleidingsadviseur, trainer en consultant richtte ik in 2007 mede Baanidee op.   

Inzetbaarheid: Ik ben inzetbaar bij mobiliteitsvraagstukken (o.a. outplacement), jobcoaching, personeels- en opleidingsvragen, voor studie- en loopbaanadvies, bij re-integratie en als personeelsfunctionaris.

Feedback op opdrachten: Uit evaluaties krijg ik terug dat ik nieuwsgierig ben, creatief, extravert, enthousiast, communicatief sterk, betrokken, adviserend en confronterend. Mijn kracht is dat ik me gelijk stel aan de ander, waardoor de ander bereid is zich open te stellen.

Selectie van opdrachtgevers en uitgevoerde opdrachten

MKB-bedrijven: 

 • Euromovers (2008 - 2013)
 • Peitsman Licht & Geluid (2008 - 2014)
 • Marsman Maatwerk (2011 - 2015)
 • Plus Retail (2013 - 2014)
 • Vlaardingse Taxi Centrale (2014)
Overheidsorganisaties :  
 • ROC’s Albeda, da Vinci, Zadkine (2009 - 2015)
 • SW-bedrijven Combiwerk, TBV (2008 - 2011)
 • Gemeenten Bernisse, Vlaardingen, Lansingerland (2013 - 2015)
Culturele organisaties :  
 • Museum Boijmans van Beuningen (2012)
 • VVV's Naaldwijk, Vlaardingen, Alkmaar, Hoorn (2011 - 2013)
 • Diergaarde Blijdorp (2013)
 • Op Koers (2011)

HRM- en HRD-opdrachten

Personeelsfunctionaris (1250 uur)
Gedurende langere tijd ondersteun ik MKB-bedrijven op P&O-gebied, onder meer bij:

 • het functiehuis maken;
 • de functieprofielen opstellen;
 • nieuwe medewerkers werven en selecteren;
 • functioneringsgesprekken invoeren, organiseren en begeleiden;
 • overlegstructuur opzetten en de invoering ervan begeleiden;
 • RI&E opstellen;
 • een tevredenheidsonderzoek opzetten en uitvoeren;
 • ziekteverzuim begeleiden (WVP). 
Bij een SW-organisatie deed ik uiteenlopende en P&O-overstijgende werkzaamheden:
 • medewerkers op uitvoerend, midden en hoger kaderniveau werven en selecteren;
 • lijnfunctionarissen op het gebied van arbeidsontwikkeling trainen; 
 • op procedures uit diverse cao’s toezicht houden;
 • ziekteverzuim begeleiden (WVP);
 • slechtnieuwsgesprekken voeren;
 • dossiervorming opzetten.

Loopbaanadvies (60 uur)
In de afgelopen jaren begeleidde ik meerdere medewerkers in hun loopbaan. Zowel in opdracht van hun werkgever als van het individu zelf.
 
Outplacement (150 uur)
Een verhuisbedrijf schakelde mij in twee situaties in. Een van de verhuizers blesseerde zich zodanig dat hij zijn functie niet meer kon uitoefenen. Met hem zocht ik naar alternatieve mogelijkheden. Al snel werkte hij als conciërge op een basisschool, de functie die hij ambieerde. 
Een medewerker van hetzelfde bedrijf werd door economische omstandigheden boventallig. Binnen twee maanden kreeg hij een uitdagende baan bij een transportbedrijf.

VVV-Nederland vroeg mij, vanwege sluiting van meerdere kantoren, een tiental medewerkers te begeleiden naar ander werk. Met begeleiding vonden allen een andere baan. Samen met een gerenommeerd communicatiebureau hebben we een cv samengesteld in de vorm van een reclamefolder.

De sluiting van een vestiging van een interieurbouwer betekende voor twee medewerkers hun ontslag. Beiden hadden binnen twee maanden een leuke baan bij een bouwmarkt. Op dit moment begeleid ik een medewerker in het vinden van een andere baan. Ook hiervoor hebben we een nieuw onderscheidend cv ontwikkeld.

Spoor 2 re-integratie (80 uur) 
Voor verschillende bedrijven begeleidde ik medewerkers die door langdurige ziekte hun functie niet meer uit konden oefenen bij het vinden van werk buiten de organisatie. Een aantal medewerkers bleek inmiddels beperkt inzetbaar op de reguliere arbeidsmarkt. In deze situaties adviseerde ik te kiezen voor de sociale werkvoorziening.

Werving & selectie / headhunting (300 uur)
Voor meerdere MKB-bedrijven heb ik voor verschillende functies de totale werving en selectie verricht. 

Een adviesbureau breidde uit. Ik zocht en vond meerdere geschikte kandidaten die de overstap wilden maken naar dit bureau.

Opdrachten in het kader van WWB / Participatiewet

Jobcoaching (1750 uur)
Voor een gemeente begeleidde ik cliënten met een uitkering in het kader van de participatiewet. In totaal heb ik zo’n 100 cliënten (trede 4/5) begeleid tijdens hun werk in verschillende werkervaringsplaatsen. Inmiddels zijn 65 mensen uitgestroomd. Zij kregen betaald werk (full- of parttime), gingen weer naar school of hebben hun uitkering om een andere reden beëindigd. Daarnaast heb ik mensen die gebruik maken van een Wajong-uitkering begeleid. Dit is sinds 2015 een nieuwe doelgroep.

Training (100 uur)
Ik trainde en activeerde WWB-cliënten, waardoor zij na vijf trainingsdagen in staat waren zelf doelgericht op zoek te gaan naar een betaalde baan. Ik gebruikte hiervoor een door mij medeontwikkeld programma, dat ik op de doelgroep aanpaste. Meerdere deelnemers vonden een baan. Mijn confronterende manier van coachen, gericht op zelfredzaamheid, werkte goed.
Ik trainde jongeren die in het kader van de WWB werden geconfronteerd met scholingsplicht. In samenwerking met de klantmanagers heb ik een workshop ontwikkeld om jongeren te stimuleren om te gaan leren of om te gaan werken in combinatie met leren.

Diverse opdrachten rondom jeugd / studie- en loopbaanadvies

Vanaf 2009 heb ik non-stop gewerkt voor drie ROC's in diverse opdrachten. Tot op dit moment al meer dan (3500 uur).

Studie- en Loopbaankeuze Voor twee ROC’s gaf en geef ik voorlichting over de mogelijkheden die het mbo-onderwijs biedt. Zowel via de telefoon als in persoonlijke gesprekken. Daarnaast geef ik voorlichting aan leerlingen van vmbo-scholen omtrent keuzevraagstukken.

Mbo-punt Samen met een ROC informeerde ik vmbo-leerlingen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en individuele gesprekken over het mbo-onderwijs. Met individuele leerlingen keken we naar een realistisch beroepsdoel. Aan de hand hiervan adviseerden wij welke opleiding(en) de leerling het beste kon volgen.

STEPZ  Ik bedacht en medeontwikkelde STEPZ, een programma voor jongeren die niet weten wat ze moeten gaan doen. Het programma bestaat uit een individuele intake, groepsbijeenkomsten (op het gebied van loopbaan- en studiekeus) en een eindgesprek, waarin de deelnemer zijn keus toelicht: doorleren, werken of werken in combinatie met leren. Na de pilottrainingen die ik verzorgde, trainde ik de loopbaanadviseurs van dit ROC.

Infoshop In het kader van voortijdig schoolverlaten werkte ik als loopbaanadviseur in de Infoshop van een ROC, een winkel voor vragen over opleidingen en beroepen. Ik ontwikkelde een nieuwe werkwijze en zorgde ervoor dat veel relevante partijen in de stad de shop kenden.

Trajectbegeleiding In het kader van voortijdig schoolverlaten werkte ik als trajectbegeleider voor drie ROC’s. Leerlingen die wegens uitval werden aangemeld bij het servicecentrum, begeleidde ik naar een nieuwe uitdagende opleiding of leerwerkbaan.  

Alvast mbo Net voor hun vmbo-tl examen gezakte jongeren konden via “Alvast mbo” alvast met een mbo-opleiding beginnen. In de avonduren volgden zij dan de lessen voor het vmbo-diploma. Ik begeleidde leerlingen intensief met als resultaat een vmbo-diploma en een overgangsbewijs naar het tweede mbo-leerjaar. Een verloren jaar werd hiermee voorkomen.
                                              

Overige relevante werkervaring

Experts in werk  -  Consultant (2003 - 2007)

Bij deze detacheringsorganisatie voor bedrijven en instellingen binnen de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs waren mijn belangrijkste taken op het gebied van:

 • werving:  bedenken en vormgeven van nieuwe wervingsmethoden en het werven en selecteren van professionals;
 • arbeidsvoorwaarden:  voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken met en inschalen van professionals;
 • begeleiding:  voeren van coachings-, functionerings-, beoordelings-, loopbaanadvies- en mobiliteitsbevorderende gesprekken;
 • ziekteverzuim:  begeleiden van langdurig zieken, evt. naar ander passend werk;
 • arbeidsverhoudingen:  hanteren en oplossen van arbeidsrechtelijke kwesties.

SVH / Schoevers  -  Trainer / Accountmanager (2000 - 2003)

Mijn belangrijkste taken waren:

 • extern opleidingsadvies (commercieel) geven;
 • in samenwerking met een opleidingskundige diverse trainingsprogramma’s vormgeven;
 • invulling geven aan de Accor Academy;
 • trainen van gespreksvoering: functionering/beoordeling en werving & selectie.

Flora Holland  -  Opleidingsfunctionaris (1995 - 2000)

Mijn belangrijkste taken waren:

 • opleidingsadvies aan zowel individuele medewerkers als aan groepen/afdelingen geven;
 • afspraken met externen over opleidingsprogramma’s maken.         

Opleidingen en trainingen

 • NOLOC-erkend loopbaanprofessional
 • NLP Practitioner
 • Diverse bedrijfstrainingen
  • Verkoop
  • Train de trainer
  • Van opleidingsvraag naar draaiboek
  • Competentiegericht interviewen
  • Functioneringsgesprekken voeren
 • Personeel en Arbeid (HBO) 
 • Middenstands Onderwijs Commercieel (MBO) 


 

Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen